برنامه هاي امور دارويي


 لوگو امور دارويي
تهيه دارو:

داروهاي اين مركز عمدتا از شركت هاي دارويي و جزئي هم از طريق انبار دارويي مركز بهداشت استان تهيه مي گردد.

درخواست هاي تهيه دارو توسط مسئول امور دارويي به شركت هاي دارويي ارسال و شركت ها داروهاي درخواستي مركز را به انبار دارويي تحويل مي نمايند.

داروهاي بهداشتي توسط انبار دارويي از انبار دارويي بهداشت استان تحويل گرفته مي شود.

توزيع دارو:

توزيع دارو در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي هر 3 ماهه بر اساس درخواست هاي آن ها و با درنظر گرفتن موجودي انبار دارويي بررسي گرديده و سپس حواله انبار در واحد امور دارويي توسط رايانه صادر مي گردد.

داروهاي درخواستي مراكز با توجه به جمعيت روستا از يكم تا پنجم هر ماه به امور دارويي مركز بهداشت تحويل مي گردد.

توزيع داروهاي بهداشتي هر سه ماه سهميه مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش آن ها توسط مسئول بهداشت خانواده تنظيم گرديده و تحويل مي گردد.

نگه داري داروها:

كليه داروهايي كه از منابع مختلف به انبار دارويي مي رسد بر اساس تاريخ انقضاء مصرف آن ها، نوع دارو در قفسه هاي دارويي چيده شده و داروهاي يخچالي در يخچال نگه داري مي شوند و در رايانه واحد امور دارويي ثبت مي گردند و به همين نحو در مورد داروهاي صادره عمل مي شود.

 

 

نظارت:

نظارت بر داروخانه هاي تحت پوشش اين مركز از جهت بررسي دفاتر دارويي، موجودي داروها، تاريخ انقضاء مصرف داروها و .... به صورت هر سه ماه يكبار انجام مي گيرد.

 نظارت بر داروخانه هاي خصوصي شهرستان:

بازرسي از داروخانه هاي خصوصي شهرستان(9 داروخانه خصوصي) به صورت سه ماهه توسط مسئول اموردارويي از نظر ميانگين قيمت و ميانگين اقلام دارويي و...انجام مي گيرد.

اقلام دارويي برنامه پزشك خانواده 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/14
تعداد بازدید:
2937
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal