نيروي انساني هماهنگي

نيروي انساني
 شرح وظايف كارشناس امور نيروي انساني

 

  *   برنامه ريزي و تعيين نيروي انساني مورد نياز در واحدهاي تابعه با مشاركت واحدهاي ستادي مربوطه .
 

       * تعيين اولويتهاي استخدامي نيروهاي مورد نياز با مشاركت امور اداري .

 

        *پيگيري جذب نيرو و مشاركت در توزيع نيروهاي معرفي شده ( رسمي ، پيام‌آور و طرحي ) براساس اولويت هاي تعيين شده .

 

        *پيشنهاد و اصلاحيه طرح گسترش در خصوص ساختار نيروي انساني بالاخص پستهاي بلا تصدي جهت واحدهاي جديد و يا مورد نياز جهت جذب نيرو .

 

            *مشاركت در كميته نقل و انتقالات نيروي انساني مركز بهداشت .

 

          *پيگيري تبديل پستهاي پيشنهادي تا حصول نتيجه .

 

         * مشخص كردن پستهاي غيركاربردي و بلا تصدي .

 

          *بررسي جابجايي پستها در سطح مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت بر حسب نياز .

 

          *توجيه و آموزش نيروهاي بدو خدمت .

تاریخ به روز رسانی:
1395/12/18
تعداد بازدید:
3031
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal