خدمات بهداشت حرفه اي 1
طرح توسعه ارگونومي در نظام شبكه بهداشتي كشور
 طرح ارگونومي

 

اين برنامه به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در افق چشم انداز بلند مدت توسعه كشور و با توجه به سند برنامه جهارم توسعه، به منظور ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي انسانها بويژه كارگران شاغل در بخش هاي صنعت ، معدن ، خدمات و كشاورزي با مداخله ارگونومي و استقرار نظام مند و سيستميك آن با هدف پيشگيري و كنترل آسيب هاي اسكلتي، عضلاني تدوين گرديده است.

در اين برنامه گروههاي هدف گيرنده خدمت، شاغلين كارگاههاي تحت پوشش نظام شبكه مي باشند و گروههاي ارائه دهنده خدمت كاردانان بهداشت حرفه اي و محيط و كارشناسان بهداشت حرفه اي و پزشكان شاغل در سيستم خدمات بهداشتي كشور مي باشند

برنامه بازرسي هدفمند بهداشت حرفه اي
بازرسي هدفمند

هدف كلي برنامه :

تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نيروي كار كشور از طريق هدفمند نمودن بازرسي بهداشت كار در نظام شبكه بهداشتي كشور

راهبردهاي برنامه بازرسي هدفمند:

1-    استقرار يك برنامه بازرسي سيستماتيك و نظام مند

2- بهره گيري بهينه از پتانسيل نيروي انساني موجود جهت انجام بازرسي ها

3- توانمند سازي و ارتقاء سطح آگاهي بازرسين بهداشت كار

4- اولويت بندي بازرسي ها از كارگاه ها براساس سطح ريسك مربوطه

5- تدوين مقررات و استانداردهاي مرتبط با برنامه بازرسي هدفمند

6-  جلب مشاركت كارفرمايان، اتحاديه ها، صنايع و ... با هدف افزايش محيطهاي كاري سالم

7- جلب مشاركت مراجع قضايي جهت برخورد قاطع با متخلفين بهداشت كار

8- نظام مند نمودن و يكسان سازي سيستم ثبت اطلاعات و گزارش دهي طرح بازرسي هدفمند

9-  نظارت، پايش و ارزشيابي در ميزان دستيابي به اهداف طرح براساس برنامه هاي عملياتي تدوين شده معاونت بهداشتي استانها در چهارچوب برنامه ابلاغ شده از مركز

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/09
تعداد بازدید:
2841
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal