خدمات بهداشت حرفه اي 3

                                      برنامه بهداشت كشاورزي

بهداشت كشاورزي

 

 - ارائه خدمات بهداشت حرفه اي به كشاورزان از طريق تعريف فعاليت ها و برقراري سيستم ثبت، پايش و گزارش دهي برنامه

- برگزاري برنامه هاي آموزشي براي گروه هاي هدف پزشكان خانواده، كارشناسان بهداشت و كارشناسان كشاورزي، كاردان ها، بهورزان، داوطلبين و مروجين در بخش بهداشت و كشاورزي

- مشاركت در برپايي روزها و مراسم نمادين و اهداي جوايزشامل لوازم حفاظت فردي و بهداشتي به منظور تقويت برنامه، جلب مشاركت و حساس سازي گروه هاي تاثير گذار بر ارتقاي برنامه

- مشاركت در برنامه هاي بهسازي كارگاه هاي كشاورزي با همكاري سازمان هاي مسئول( جهاد كشاورزي، كميته امداد، ...)

- حمايت ازبرگزاري همايش هاي در سطح شهرستان، استاني، منطقه اي و كشوري ( حسب مورد)

- حمايت از برنامه هاي ارزيابي، ارزشيابي، مطالعاتي، پزوهشي در زمينه بهداشت كشاورزي

- حمايت از برنامه هاي سمعي و بصري و انتشاراتي و مستند سازي شامل تدوين، تنظيم و چاپ و تكثير پوستر، پمفلت، جزوه، نشريه هاي آموزشي، فيلم، اسلايد و نظاير آن در زمينه قالي بافي و بهداشت كشاورزي

- حمايت و پشتيباني از اجرا و توسعه برنامه بهداشت كشاورزي با اولويت فعاليت هاي داراي اهميت حسب نياز سنجي

                                برنامه بهداشت معادن
بهداشت معادن

ارائه همكاري هاي برون بخشي و درون بخشي به منظور پيشبرد اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده و در دست اجرا با هدف افزايش دسترسي معدن كاران به خدمات بهداشت حرفه اي در قالب تشكيلات بهداشت حرفه اي

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/09
تعداد بازدید:
2703
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal