خدمات بهداشت حرفه اي 4
برنامه حذف سرب در محيط كار
سرب
سرب جز ده ماده شيميايي خطرناك اول سازمان جهاني بهداشت است كه باعث نگراني عمده براي سلامت عموم مي باشد. متاسفانه اثرات سرب تنها شامل تاثيرات بر سلامت نمي باشد و تاثيرات اجتماعي، اقتصادي نامناسبي نيز از خود بر جاي مي گذارد. از جمله تاثيرات نامناسب آن بر اقتصاد، كاهش بهره وري نيروي انساني است كه ناشي از كاهش حافظه و ديگر اثرات منفي سرب بر سلامت روان دارد. با توجه به اين موارد، اهميت كنترل اين ماده خطرناك بيشتر مشخص مي شود و بايست طي برنامه اي منظم به كاهش مواجهه با اين فلز خطرناك پرداخت
برنامه كنوني در راستاي اين هدف، طراحي شده است و انتظار مي رود تا پايان اين برنامه، ميزان مواجهه با سرب در معادن و كارخانجات مربوطه كاهش يابد تا در نهايت موجب حفظ و ارتقا سلامتي كارگران در مواجهه گردد
                           برنامه كنترل حوادث شغلي
حوادث شغلي

بر طبق اين برنامه حوادث ناشي از كار در سازمان هاي مرتبط مانند پزشكي قانوني،بيمارستان ها،مراكز درماني و تشكيلات بهداشت حرفه اي واحدهاي شغلي در فرم هاي مصوب ثبت و جهت تجزيه و تحليل و جمع بندي و بررسي وضعيت موجود در سطح شهرستان به مركز بهداشت ارسال مي گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/09
تعداد بازدید:
2689
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal