خدمات واحد سلامت خانواده و جمعيت
 
لوگو سلامت خانواده
 مجموعه خدمات واحد خانواده
 

1-                     مشاوره هنگام ازدواج

نظر به اهميت مشاوره حين ازدواج در بالا بردن آگاهي زوج هاي جوان در نحوه ارتباط عاطفي و اجتماعي ، پاسخ گويي به نياز هاي جنسي ، جلوگيري از :مرگ و مير مادران، بارداري در نوجواني، سقط غيرقانوني و بارداري با برنامه ريزي ،زوجين جوان با شركت در جلسات مشاوره هنگام ازداوج كه همه روزه پس از انجام آزمايشات هنگام ازدواج ساعت 11-10 صبح در سالن آموزش مركزخدمات جامع سلامت قدس واقع در بلوار معلم- خياب ان خليل طهماسبي مركز بهداشت طبقه همكف برگزار مي گردد،  گام مهمي در اين راستا بردارند.

2-                   مراقبت كودكان:

تامين ،حفظ وارتقاءسطح سلامت نوزادان وكودكان بعنوان گروهاي آسيب پذيرجامعه درخدمات بهداشتي جايگاه ويژه اي دارد.توجه خاص به تكامل كودكان درسنِِِِين زِِِِير 8 سال و به وِِِِيژه زِِِِير 5 سال از اهمِِِِيت وِِِِيژه اِِِِي برخوردار است.بدِِِِين لحاظ برنامه اِِِِي تحت عنوان مراقبت كودك سالم كمتر از 8 سال ، به منظور پِِِِيشگِِِِيرِِِِي از بِِِِيمارِِِِي با استفاده از نشانه هاِِِِي بالِِِِينِِِِي همه روزه در مراكزخدمات جامع سلامت روستايي وشهري وخانه هاي بهداشت انجام مي شود. همچنين در اين راستا مشاوره شيردهي، مراقبت از كودكان بيمار نيز انجام مي گردد.

3-                 مراقبت پيش از بارداري

 اين برنامه در راستاي ارتقاي كمي و كيفي مراقبت هاي مادران از طريق تعيين رويكردي مناسب به منظور شناسايي زودرس مادران در معرض خطر و اقدام به موقع فعاليت مي نمايد.

كليه زنان در صورت تمايل به باردارشدن براي تشكيل پرونده پيش از بارداري ودريافت مراقبتهاي مربوطه با اعتبار زماني يكساله ، ، همه روزه در ساعات كار اداري با در دست داشتن مدارك ذيل مي توانند به مراكز خدمات جامع سلامت شهري وروستايي مراجعه نمايند.

 مدارك مورد نياز :

  • ارائه سند معتبر جهت تعيين محل سكونت خانوار در اولين بار مراجعه براي تشكيل پرونده
  • كارت خانوار
  • كارت واكسن توام بزرگسال
  • دفترچه بيمه در صورت امكان و نياز

4-                  مراقبت مادران باردار

كسب اطمينان از اينكه هر مادري در زمينه بهداشت جنسي و باروري به مجموعه خدماتي قابل ارائه و داراي كيفيت مطلوب دسترسي دارد . اين خدمات بويژه مي بايد شامل مراقبتهاي دوران بارداري و پس از زايمان و درمان حوادث و فوريتهاي دوران بارداري باشد تا مرگ و مير و معلوليت مادران كاهش يابد. كليه مادران باردار به محض اطلاع از بارداري مي توانند براي تشكيل پرونده ومراقبتهاي دوران بارداري ب به نزديك ترين مركز خدمات جامع سلامت يا خانه بهداشت محل سكونت خود مراجعه نمايند.

5-                  مراقبت ميانسالان

كليه افراد ميانسال (59-30 ساله ) براي دريافت خدمات پيشگيرانه وسلامت محور در جهت اتخاذ شيوه زندگي سالم، خود مراقبتي، كنترل عوامل خطر، پيشگيري از بيماريهاي مهم واولي وتشخيص ودرمان زود هنگام آنها مي توانند به نزديكترين مركز خدمات جامع سلامت شهري  يا روستايي وخانه بهداشت محل سكونت خود مراجعه نمايند.

6-                  مراقبت سالمندان

مراقبت سالمندان( گروه سني 60 سال به بالا )  شامل  مراقبتهاي ادغام يافته سلامت سالمندان (براي بررسي و اقدام در راه رفع نيازهاي اساسي سلامتي سالمندان ، تشخيص زودرس بيماريها )و همچنين آموزش شيوه زندگي سالم به سالمندان براي  بهبود شيوه زندگي در دوران سالمندي  ،در كليه مراكز خدمات جامع سلامت شهري يا روستايي  وخانه هاي بهداشت انجام مي شود.

7-                  مشاوره شيردهي

شيرمادر بعنوان اولين و مناسبترين گزينه در تغذيه نوزاد پس از تولد مطرح شده و نياز كودك به مواد غذايي را تا 6 ماه تامين مي نمايد. اما بايد دانست شيردهي بعنوان يك فرآيند فيزيولوژيك و طبيعي بوده و تغذيه با شير مادر يك مهارت قابل يادگيري است كه تحت تاثير عوامل فيزيولوژيك، روحي ورواني و نگراني ها مي‌باشد. تغذيه با شير مادر بخشي از برنامه ريزي معمول والدين براي داشتن فرزندي سالم و طبيعي مي باشد و به شدت تحت تاثير آموزش هايي است كه افراد جامعه اعم از زن و مرد از دوران كودكي از منابع مختلف دريافت مي دارند. از برنامه هاي  مهم كاركنان سيستم بهداشت و درمان اين است كه با توجه به نيازهاي والدين ، با تكيه بر اطلاعات علمي روز رهنمودهاي روشن و توصيه هاي مداوم در موردتغذيه باشير مادر رابه آنها ارائه داده تا بتوانند بطور كامل در فرآيند شيردهي مشاركت نمايند.

كليه مادران باردار وشيرده براي دريافت مشاوره شيردهي مي توانند روزهاي يك شنبه وسه شنبه ساعت 11-8 به مركز مشاوره شيردهي واقع در خيابان جمهوري مركز خدمات جامع سلامت شهيد بهشتي مراجعه نمايند.

8-                  مرخصي شيردهي

كليه مادران شاغل در ادارات و سازمانهاي دولتي وخصوصي جهت استفاده از مرخصي شيردهي و پاس شير مي توانند با دردست داشتن مدارك ذيل همه روزه به بلوار معلم- خيابان خليل طهماسبي- مركز بهداشت- طبقه دوم- واحد سلامت خانواده وجمعيت مراجعه نمايند .

1-    نامه اداري از كارگزيني محل خدمت

2-    اصل وفتوكپي همه صفحات شناسنامه كودك

3-    اصل و فتوكپي صفحه اول ودوم شناسنامه مادر

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
3102
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal