شرح وظایف رابطین سلامت
 
 وظایف پست کارشناس جلب مشارکتهای مردمی شهرستان

1-بررسی و برنامه ریزی برای دستیابی اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه

 

2- برنامه ریزی در جهت ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز واحدها

 

3- برنامه ریزی در جهت ایجاد هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها به منظور پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه

 

4- نظارت بر جمع آوری ، گزارش فعالیتهای آمار فصلی و سالیانه جلب مشارکت جامعه در سطح شهرستان و بررسی و تحلیل و ارسال به موقع آن به مرکز بهداشت استان

 

5- نظارت و پایش فعالیتها و عملکرد واحدهای مشارکت مردمی مراکز تابعه

 

6- همکاری در کلیه مراحل تهیه و تدوین و انتشار کتابهای آموزشی داوطلبان بهداشتی در قالب آموزش بزرگسالان و نظارت بر توزیع و ارسال آنها به مراکز تابعه

 

7- نظارت بر تهیه و تنظیم نشریه ها و پوسترها و تصویر های آموزشی تهیه شده در شهرستان و مراکز تابعه در جهت اهداف توسعه برنامه جلب مشارکت مردمی

 

8- تعیین چهارچوب آموزشی برای کارشناسان جلب مشارکت جامعه در مراکز بهداشت شهری و روستایی

 

9- برنامه ریزی و اجرای کارگاههای آموزشی برای کارشناسان مراکز بهداشت شهری و روستایی در جهت کسب مهارتهای ارتباطی برای جلب مشارکت مردم و ارتقای شغلی کارشناسان

 

10- تربیت مربیان رابطان در هر شهرستان

 

11- نظارت بر برگزاری کارگاههای روش آموزش مربیان دوره ندیده در شهرستان و همچنین برگزاری دوره های بازآموزی مربیان و مسئولان رابطان بر اساس راهنمای کشوری آموزش مربیان

12- هماهنگی و برنامه ریزی در جهت افزایش تداوم همکاری داوطلبان سلامت و شناسایی آنها به مردم و مسئولان

 

13- نظارت و برنامه ریزی در جهت توانمند سازی داوطلبان سلامت در راستای توسعه زندگی سالم و مولد

 

14- برنامه ریزی در جهت بررسی و اجرای پژوهشهای ویژه برنامه های جلب مشارکت جامعه و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامه های مداخله ای به منظور گسترش و توسعه برنامه داوطلبان سلامت در کلیه واحدهای بهداشتی شهری و روستایی

 

15- برنامه ریزی و تلاش در راستای ارتقاء مهارتهای عملی داوطلبان سلامت

 
16- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
شرح وظایف مربی داوطلبان سلامت (بهورز/ مراقب سلامت ) :

           ·         پیگیری ارزیابی وشناسایی منطقه تحت پوشش

             -         شناسایی جمعیت منطقه تحت پوشش

            -         تعیین مناطق تحت پوشش هریک از داوطلبان سلامت در نقشه منطقه تحت پوشش

           -       شناسائی خیرین وسازمان های مردم نهادمرتبط با سلامت منطقه تحت پوشش

             -         شناسایی و ثبت مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش از طریق گزارش دهی داوطلبان سلامت از جمله:

ü      کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی

ü      محلات نگهداری و کشتار غیر بهداشتی دام و طیور

ü      کارگاههای قالیبافی و سایر کارگاههای خانگی

ü      موارد دفع زباله و فاضلاب خانگی و صنعتی غیر بهداشتی

ü   شناسایی گروه هدف در برنامه های پیشگیری ,درمان وکاهش آسیب

ü   شناسایی و معرفی افراد در معرض خطر(مانند بیماری فشارخون ، دیابت ، سوء تغذیه ،چاقی و ... ) از نظر سلامت جسمی ، روانی

ü   شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مردم

ü   شناسائی مناطق ، سکونتگاه ها و تجمع افراد دارای رفتار پرخطر منطقه تحت پوشش 

       ·       جذب داوطلبان سلامت

             -       شناسایی و جذب داوطلبان سلامت( هنگام سرشماری ، ازبین مراجعین به پایگاه سلامت ، از طریق فراخوان ، رسانه های محلی ، سایر داوطلبان ، معتمدین محلی ، بسیج ، جلسات اولیاء مربیان ، جلسات مذهبی ، سالن های ورزشی و...)

     - تشکیل پرونده برای داوطلبان سلامت (فرم مشخصات داوطلب ، فرم رضایت نامه ، تهیه کروکی منطقه تحت پوشش داوطلب فرم تفاهم نامه همکاری داوطلبانه، فرم امتیاز بندی داوطلبان و فرم مشخصات خانوارها )

     - - برگزاری دوره آموزش مقدماتی شیوه آموزش بزرگسالان

       -       صدور کارت شناسایی

        -       مشخص کردن خانوارهای تحت پوشش داوطلب سلامت

        ·         برنامه ریزی

-       تهیه و اجرای برنامه عملیاتی برنامه مشارکت مردمی

-       تعیین اولویت های آموزشی بر اساس مسائل محلات با مشارکت داوطلبان سلامت

-       تهیه برنامه های آموزشی داوطلبان سلامت ( پیگیری تامین امکانات آموزشی ، برنامه زمانبندی ، تهیه طرح درس و ...)

-       تهیه و اجرای برنامه های آموزشی داوطلبان سلامت (دوره های تکمیلی)

-       برنامه ریزی برای جلب مشارکت خانواده ها در ارتقای سلامت( رفع مسایل زیست محیطی ،عوامل اجتماعی موثر برسلامت و...)

-       برنامه ریزی برای برگزاری دوره های توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه : آموزش عملی مراقبت های اولیه بهداشتی- شیوه های خود ارزیابی و خود مراقبتی - بیماریابی ، پیشگیری و درمان بیماری سل

-       برنامه ریزی جهت جلب مشارکت خانواده ها در دریافت خدمات و مراقبت های بهداشتی به صورت فعال در برنامه تامین وارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش وتقویت شبکه بهداشت ودرمان در مناطق شهری 

        ·         پشتیبانی

- کسب صلاحیت های مربیگری با شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی روش های آموزش مشارکت

- پیگیری تامین و تدارک نجهیزات و امکانات آموزش داوطلبان سلامت

-       هماهنگی جهت جلب مشارکت خانواده ها در دریافت خدمات و مراقبت های بهداشتی به صورت فعال در برنامه تامین وارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش وتقویت شبکه بهداشت ودرمان در مناطق شهری

- هماهنگی جهت توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه مهارتها ی فنی و حرفه ای

         - پیگیری ارائه خدمات سرپایی رایگان به داوطلبان سلامت و خانواده درجه یک آنها

         - اجرا و نگهداری دستورالعمل های کشوری برنامه داوطلبان سلامت

           - هماهنگی و پیگیری برگزاری بازدیدهای علمی، فرهنگی

           - تهیه و بهره برداری ازمطالب فصلنامه الکترونیکی داوطلبان سلامت

              ·         توانمند سازی داوطلبان سلامت و مردم

               -         برگزاری دوره های آموزش تکمیلی بر اساس مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت (با تاکید اجرای کلیه مراحل مجموعه آموزشی داوطلبان به خصوص بخش چگونه پیام هایمان را به مردم انتقال دهیم ؟)

            -         توزیع منابع آموزشی(انواع رسانه های آموزشی)به داوطلبان سلامت

            -         برگزاری دوره آموزش عملی مراقبت های اولیه بهداشت برای داوطلبان سلامت

            -         برگزاری دوره های آموزشی خود ارزیابی و خود مراقبتی برای داوطلبان سلامت (با تاکید بر استفاده از کتاب مربوط از مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت )

             -         توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه بیماریابی، پیشگیری و درمان بیماری سل

             -   هماهنگی و پیگیری و برگزاری جلسات آموزشی فوق برنامه توسط داوطلبان متخصص

              -     پیگیری انتقال آموزش ها و مهارت ها از طریق داوطلبان سلامت به مردم

 -       استفاده از مطالب فصلنامه الکترونیکی داوطلبان سلامت

            ·         پیگیری و مراقبت

            -         دریافت خدمت درگروه هدف (شامل مراقبت اطفال، ایمنسازی ،مراقبت  مادر باردار ، پیشگیری ودرمان  سل ، مراقبت میانسالان ,..)

             -         ثبت موارد پیگیری ها در فرم پیگیری داوطلب سلامت

             -         پیگیری اجرای مصوبات کمیته جلب مشارکت مردمی مرکز سلامت جامعه درجهت حل مشکلات بهداشتی محلات

            ·         پایش:

- بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد داوطلب سلامت در زمینه محتوای دوره های آموزش تکمیلی ( هریک از کتاب های مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت ) برگزار شده

- بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد خانوارهای تحت پوشش داوطلب سلامت در زمینه محتوای هر یک از دوره های آموزش تکمیلی( هریک از کتاب های مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت ) برگزار شده

بررسی انتقال پیام ها ی بهداشتی و مهارت های آموزشی به خانوارهای تحت پوشش داوطلبان سلامت

         - ارزیابی داوطلبان سلامت بر اساس فرم امتیازبندی داوطلبان سلامت

        - پایش توانمندی داوطلبان سلامت در زمینه انجام عملی مراقبت های اولیه بهداشتی

         - پایش توانمندی داوطلبان سلامت در زمینه شیوه های خود ارزیابی و خود مراقبتی در میانسالان

         - پایش توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه بیماریابی ، پیشگیری و درمان بیماری سل

         - پایش انجام فعالیت های برنامه عملیاتی

        ·         گزارش دهی:

   - تکمیل اطلاعات داوطلبان سلامت درسامانه الکترونیک اطلاعات شبکه

   دریافت و ثبت گزارش وقایع حیاتی و نتایج پیگیری از داوطلبان سلامت

- تهیه و گزارش اطلاعات آماری

- بارگذاری اطلاعات آماری در نرم افزار و سایت مرتبط

-ارسال مطالب نشریه الکترونیک داوطلبان سلامت

 
تاریخ به روز رسانی:
1395/02/18
تعداد بازدید:
9520
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal