برنامه داوطلب سلامت

برنامه داوطلبان سلامت محلات

1.        شناسایی و جذب داوطلبان:

1.1.               شناسایی و جذب داوطلبان سلامت ( هنگام سرشماری ، ازبین مراجعین به پایگاه سلامت ، از طریق فراخوان ، رسانه های محلی ، سایر داوطلبان ، معتمدین محلی ، بسیج ، جلسات اولیاء مربیان ، جلسات مذهبی ، سالن های ورزشی و ... )

1.2.              تشکیل پرونده برای داوطلبان سلامت (فرم مشخصات داوطلب ، فرم رضایت نامه ، تهیه کروکی منطقه تحت پوشش داوطلب فرم تفاهم نامه همکاری داوطلبانه، فرم امتیاز بندی داوطلبان و فرم مشخصات خانوارها ) برگزاری دوره مقدماتی ویژه داوطلبان ثبت نام شده

1.3.              صدور کارت شناسایی

           1.4 .              تکمیل پروفایل اطلاعات داوطلبان سلامت محلات در سامانه الکترونیک ملی

2.       مشخص کردن خانوارهای تحت پوشش هرداوطلب سلامت

 3.      ارزیابی وشناسایی منطقه تحت پوشش :

 3.1.             شناسایی جمعیت منطقه تحت پوشش

3.2.             تعیین مناطق تحت پوشش هریک از داوطلبان سلامت در نقشه منطقه تحت پوشش

3.3.             شناسایی مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش از طریق داوطلبان سلامت از جمله:

·         گزارش دهی کارگاه ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی

·         گزارش دهی محلات نگهداری و کشتار غیر بهداشتی دام و طیور

·         گزارش دهی کارگاههای قالیبافی و سایر کارگاههای خانگی

·         گزارش دهی موارد دفع زباله و فاضلاب خانگی و صنعتی غیر بهداشتی

·         شناسایی گروه هدف در برنامه های پیشگیری ,درمان وکاهش آسیب

·         شناسایی و معرفی افراد در معرض خطر(مانند بیماری فشارخون ، دیابت ، سوء تغذیه ،چاقی و ... ) از نظر سلامت جسمی ، روانی 

3.4.             شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مردم در منطقه تحت پوشش با همکاری داوطلبان سلامت از جمله :

 ·         شناسائی مناطق، سکونتگاه ها و تجمع افراد دارای رفتار پرخطر

·         شناسائی خیرین و واقفین سلامت منطقه

·         شناسایی سازمان ها ونهادها و کانون های اجتماعی و سمن های موثر بر سلامت منطقه

 4.       برنامه ریزی

4.1.             تدوین برنامه عملیاتی

4.2.             تعیین اولویت های آموزشی بر اساس مسائل محلات با مشارکت داوطلبان سلامت

4.3.             تهیه برنامه های آموزشی داوطلبان سلامت ( پیگیری تامین امکانات آموزشی ، برنامه زمان بندی ، تهیه طرح درس و ...)

4.4.             برنامه ریزی برای تشکیل کمیته جلب مشارکت مردمی مرکز سلامت جامعه

4.5.             برنامه ریزی برای جلب مشارکت خانواده ها در ارتقای سلامت(رفع مسایل زیست محیطی ،عوامل اجتماعی موثر برسلامت و...)

4.6.              برنامه ریزی جهت جلب مشارکت خانواده ها در دریافت خدمات و مراقبت های بهداشتی به صورت فعال دربرنامه تامین وارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش وتقویت شبکه بهداشت ودرمان در مناطق شهری

4.7.             برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزش عملی مراقبت های اولیه بهداشت برای داوطلبان سلامت

4.8.             برنامه ریزی جهت توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه شیوه های خود ارزیابی و خود مراقبتی 

4.9.             برنامه ریزی جهت توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه بیماریابی ، پیشگیری و درمان بیماری سل

 5.      پشتیبانی

5.1.             شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی و کسب صلاحیت های مربیگری

5.2.             پیگیری تامین نجهیزات و امکانات آموزش داوطلبان

5.3.             هماهنگی جهت جلب مشارکت خانواده ها در دریافت خدمات و مراقبت های بهداشتی به صورت فعال در برنامه تامین وارتقای مراقبت های اولیه سلامت درقالب گسترش وتقویت شبکه بهداشت ودرمان در مناطق شهری با مشارکت داوطلبان سلامت

5.4.             هماهنگی جهت برگزاری کلاس های مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت

5.5.             هماهنگی جهت توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه مهارتها ی فنی و حرفه ای

5.6.              هماهنگی جهت ارائه خدمات سرپایی رایگان به داوطلبان سلامت و خانواده درجه یک آنها 

5.7.             اجرا و نگهداری دستورالعمل های کشوری برنامه داوطلبان سلامت

5.8.             هماهنگی جهت برگزاری بازدیدهای علمی ، فرهنگی داوطلبان سلامت

5.9.             هماهنگی جهت جمع آوری و تهیه مطالب فصلنامه الکترونیکی داوطلبان سلامت ( بر اساس مصوبات کمیته  فصلنامه الکترونیکی داوطلبان سلامت )

6.       توانمند سازی داوطلبان سلامت و مردم

6.1.              برگزاری دوره های آموزش تکمیلی بر اساس مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت  

6.2.              پیگیری انتقال آموزش ها و مهارت ها از طریق داوطلبان سلامت به مردم

6.3.              برگزاری جلسات آموزشی فوق برنامه(مهارت آموزی ) توسط داوطلبان متخصص

6.4.              توزیع منابع آموزشی(انواع رسانه های آموزشی)به داوطلبان سلامت

6.5.              استفاده از مطالب فصلنامه الکترونیکی در توانمندسازی داوطلبان سلامت ( بر اساس مصوبات کمیته فصلنامه الکترونیکی داوطلبان سلامت )

6.6.              برگزاری دوره آموزش عملی مراقبت های اولیه بهداشت برای داوطلبان سلامت

6.7.              برگزاری دوره های آموزشی خود ارزیابی و خود مراقبتی برای داوطلبان سلامت (با تاکید بر استفاده از کتاب مربوط از مجموعه آموزشی داوطلبان سلامت)

6.8.              آموزش داوطلبان سلامت در زمینه بیماریابی، پیشگیری و درمان بیماری سل

 7.      پیگیری و مراقبت

7.1.             پیگیری وضعیت دریافت خدمت درگروه هدف (شامل مراقبت اطفال، ایمنسازی ، مراقبت مادر باردار ، پیشگیری ، بیماریابی ودرمان بیماری سل، مراقبت میانسالان ثبت موارد پیگیری ها در فرم پیگیری داوطلب سلامت)

7.2.             پیگیری اجرای مصوبات کمیته مشارکت مردمی مرکز سلامت جامعه

 8.      پایش وارزیابی

8.1.             پیگیری و بررسی انتقال پیام ها ی بهداشتی و مهارتهای آموزشی به خانوارهای تحت پوشش داوطلبان سلامت

8.2.             بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد خانوارهای تحت پوشش داوطلب سلامت در زمینه محتوای دوره های آموزشی برگزار شده

8.3.             بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد داوطلب سلامت در زمینه محتوای دوره های آموزشی برگزار شده

8.4.             ارزیابی داوطلبان سلامت بر اساس فرم امتیازبندی داوطلبان سلامت

8.5.             پایش برنامه های آموزشی داوطلبان سلامت

8.6.              پایش شاخص های آماری برنامه داوطلبان سلامت

8.7.             پایش توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه شیوه های خود ارزیابی و خود مراقبتی

8.8.             پایش توانمند سازی داوطلبان سلامت در زمینه بیماریابی ، پیشگیری و درمان بیماری سل

8.9.             پایش برگزاری دوره آموزش عملی مراقبت های اولیه بهداشت برای داوطلبان سلامت

8.10.         پایش همکاری در ارسال مطالب و میزان استفاده از فصلنامه مجازی داوطلبان سلامت

8.11.         پایش انجام برنامه عملیاتی

9.       گزارش دهی

9.1.             دریافت و ثبت گزارش وقایع حیاتی از داوطلبان سلامت

9.2.             تهیه و گزارش اطلاعات آماری جمع آوری شاخصهای آماری برنامه داوطلبان سلامت

9.3.             بارگذاری اطلاعات آماری در نرم افزار و سایت مرتبط

9.4.             ارسال مطالب جهت نشریه مجازی داوطلبان سلامت

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/02/19
تعداد بازدید:
3416
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal