شرح وظايف امور اداري
لوگو امور اداري
 
 شرح وظايف پست سازماني : مسئول خدمات اداري و خدمات پشتيباني

1.     كنترل حسن انجام انتظامات

2.     كنترل انجام خدمات عمومي ساختمان

3.     كنترل انجام خدمات سيستم گرمايي و سرمايي

4.     كنترل انجام خدمات سيستم تلفن

5.     تقسيم نيروهاي خدماتي و توزيع مناسب در واحدها

6.     تنظيم ساعات كار پرسنل خدماتي

7.     تهيه آمار حضور و غياب كاركنان

8.     ارائه گزارش حضور و غياب به مافوق

9.     پيگيري غيبت كاركنان

10.انجام راهنمايي به مراجعين

11.ارائه خدمات جانبي به مراجعين

12.ارائه اطلاع رساني كافي

13.تهيه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق

14.ثبت مكاتبات

15.نگهداري مكاتبات

16.تدارك وسايل اداري مورد نياز كاركنان

17.توزيع وسايل اداري تدارك ديده

18.ثبت وسايل اداري توزيع شده

 شرح وظايف مسئول تايمكس
 

1-مسئولين امور اداري موظند به آن دسته از پرسنلي كه بدون ثبت اثر انگشت و يا بدون برگه پاس ، ورود و خروج مي نمايند براي اولين بار تذكر شفاهي و در صورت تكرار تذكر كتبي و در صورت عدم توجه ، موضوع را كتبا به مسئول مافوق اعلام نمايند و كليه مكاتبات را جهت بايگاني نگهداري نمايند.

2- نيروهاي جديد الورود را پس از اعلام شروع به كار جهت ثبت اثر انگشت و كد تايمكس با در دست داشتن كپي نامه شروع به كار به كارشناس تايمكس معرفي مي شوند.

3-مسئولين تايمكس هرواحد موظف است مرخصي و ماموريت پرسنل زير مجموعه خويش را در سيستم ثبت نمايند بطوريكه تا دهم ماه بعد هيچگونه ترددي از پرسنل در سيستم بلا تكليف نباشد.

4-مسئولين تايمكس موظفند برگه هاي پاس پرسنل حوزه خود را كه توسط واحد انتظامات به آنان تحويل داده مي شود روزانه باسيستم حضور و غياب كنترل و در صورت عدم ثبت و يا ثبت اشتباه در نوع پاس و .... موارد را در سيستم اصلاح نمايند.

5-ثبت و تعريف شيفت با اعلام امور اداري هر حوزه توسط مسئول تايمكس انجام خواهد شد.

6-با توجه به اينكه امكان رويت تردد براي همه پرسنل فراهم شده است هر كدام از پرسنل بايستي تردد روزانه خويش را كنترل و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت و مشكل موضوع را با هماهنگي مسئول تايمكس حوزه خود مرتفع نمائيد.(موضوع به نحو مقتضي به اطلاع همكاران رسانده شود)

7-در صورتيكه اثر انگشت كارمندي بنا به هر دليلي قابل خواندن توسط سيستم نباشد مي بايستي مسئولين تايميكس در اسرع وقت هماهنگي لازم را باحراست انجام و در صورت تائيد عدم امكان ثبت اثر انگشت مراتب را اعلام و برابر مقررات و ضوابط تعيين شده كارت تردد جهت ايشان صادر گردد

8- ثبت مرخصي (استحقاقي استعلاجي) و ماموريت روزانه پرسنل در سيستم توسط مسئول تايمكس آن حوزه انجام خواهد شد.

 
9- مسئولين تايمكس حوزه ها موظف بوده هرگونه خطا در سيستم را به محض مشاهده با مسئول IT و مسئول نرم افزار (اقاي مهندس كمالي) اعلام تا در اسرع وقت موضوع برطرف گردد.
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
19185
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal