معرفي برنامه طرح تحول سلامت
 

   

مقدمه

از آن جا كه ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تامين سلامت همه جانبه جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي آحاد جمعيت ساكن در پهنه جغرافيايي جمهوري اسلامي با اولويت مناطق كم برخوردار است، لذا انجام مداخلاتي به منظور ارتقاي وضعيت سلامت مناطق مختلف كشور با عنايت به اسناد بالادستي به ويژه قانون اساسي، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سند چشم انداز 1404 ، سياست هاي كلي نظام در سلامت، جمعيت، اصلاح الگوي مصرف، امور اداري اصل 44 قانون اساسي و...، نقشه جامع علمي كشور، برنامه دولت تدبير و اميد و برنامه وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ضرورت دارد.

 چرا به تحول در حوزه بهداشت نياز داريم ؟

-         معكوس شدن درصد جمعيت شهري و روستايي نسبت به سه دهه قبل

-         تراكم جمعيت در شهرها و حاشيه آن )يا سكونت گاه هاي غيررسمي(

-         تغيير سلليماي بيماري ها و مرگ هاي زودرس از واگيردار به غيرواگير )كه به سبك زندگي مردم و عوامل كلان و دور اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فن آوري، محيط زيست و بين المللي وابسته است(

-         حضور هم زمان اپيدمي بيماري هاي واگيردار نوپديد و بازپديد، بيماري هاي غيرواگير و آسيب هاي اجتماعي

-         كم توجهي به ظرفيت همكاري هاي بين بخشي و مشاركت مردم در بهبود وضعيت سلامت مردم

-         پوشش ضعيف مراقبت هاي اوليه سلامت در شهرها و حاشيه شهرها

-         پوشش ضعيف مراقبت هاي مربوط به افراد سالم، عوامل خطر و بيماري هاي غيرواگير در روستاهاي كشور

-         افزايش مخاطرات طبيعي و انسان ساخت به خصوص در مناطق شهري

-         سياست هاي جمعيتي كشور و الزامات قانوني برنامه هاي توسعه كشور از جمله ماده 32برنامه پنجم

-         تغيير تقاضاي عمومي جامعه به علت افزايش آگاهي و تغيير نگرش همچنين در تعريف دسترسي از ارايه دهنده خدمت به خود مراقبتي

 

 

 

 

 

اهداف راهبردي حوزه بهداشت

-         توانمندسازي مردم براي خودمراقبتي و ارتقاي سواد سلامت

-         افزايش پوشش و بهره مندي از خدمت مراقبت هاي اوليه

-         كاهش 25 درصد مرگ هاي ناشي از سكته هاي قلبي- عروقي، سرطان و بيماري هاي تنفسي در جمعيت 70 - 30 سال كشور

نهادينه سازي همكاري فرابخشي در كاهش عوامل خطر 1

-         كاهش 10 درصد نمك دريافتي، مصرف سيگار، فشارخون بالا و كم تحركي

-         كاهش شيب تبديل افراد اضافه وزن به افراد چاق و توقف رشد ديابت در كشور

-         كاهش شيوع اختلالات شايع روانپزشكي )اختلال افسردگي و اضطراب(

-         كاهش شيوع مصرف مواد مخدر

-         كاهش شيوع مصرف الكل

-         ارتقاي شاخص هاي سلامت اجتماعي

-         ارتقاي كيفيت مراقبت بيماري هاي مزمن غيرواگير

-         افزايش تعداد محيط هاي حامي سلامت )محل زندگي، تحصيل، كار، تفريح و عبادت و ارايه خدمات و محلات(

-         كاهش مرگ و مير گروه هاي هدف نوزادان، كودكان و مادران باردار و جمعيت 30 تا 70 سال كشور

-         ارتقاي سطح تكاملي كودكان

-         كاهش قند، چربي و نمك محصولات و فرآورده هاي غذايي به ميزان استاندارد تعيين شده و اعلامي وزارت بهداشت

-         افزايش ايمني واحدهاي بهداشتي در ابعاد آمادگي عملكردي، ايمني سازه اي و غيرسازه اي

-         ارتقاي برنامه مراقبت از سلامت مادران و كودكان

-         ارتقاي برنامه بهداشت عمومي )آب سالم، هواي پاك، غذاي ايمن و رژيم غذايي سالم(

-         تغيير سللاختار ارايه خدمات مراقبت هاي اوليه در شهرها با اولويت حاشيه شهر و شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از 500 هزار نفر طبق دستورالعمل اجرايي ارديبهشت 1394

-         ارتقاي آمادگي جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي- درماني براي بلايا

-         ارتقاي نرخ باروري كلي به حد جايگزين

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/19
تعداد بازدید:
2352
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal