معرفي واحد بلايا
 نام ونام خانوادگي : محسن پري نژاد               
 
مدرك : كارشناس بهداشت حرفه اي 
 
پست الكترونيك :m.parineghad@bums.ac.ir
 
تلفن مستقيم : 31632905     داخلي : 2905
                                                                   
   جليلي
معرفي واحد مديريت كاهش خطر بلايا و پدافند غير عامل مركز بهداشت بيرجند


از 42 مورد حوادث طبيعي شناخته شده در جهان 31 مورد آن در ايران اتفاق افتاده است. به ‌طور كلي ايران جزء 10 كشور بلاخيز جهان است و 90 درصد جمعيت آن در معرض خطرات ناشي از زلزله و سيل وسيع قرار دارند.
 به عبارت ديگر ايران در آسيا چهارمين كشور و در دنيا مقام ششم را از نظر وقوع حوادث طبيعي دارد و آسيب‌پذيري ايران در برابر زلزله 1000 برابر امريكا و 100 برابر ژاپن است.

سازمان ملل در سال 2009 در زمينه كاهش خطر بلايا (GAR-2009) سطح خطر ايران در خصوص مخاطرات طبيعي را 8 از 10 برآورد كرده است و به طور متوسط در سال بين 3 تا 4 هزار نفر در ايران به دليل مخاطرات طبيعي جان خود را از دست مي‌دهند.
مخاطرات طبيعي مي‌توانند از جنبه‌هاي مختلف به نظام سلامت آسيب وارد كنند. آسيب‌هاي فيزيكي و رواني به جمعيت تحت پوشش و كاركنان، تخريب تجهيزات و تسهيلات و اختلال در عملكرد و ارائه خدمت، جزء اين آسيب‌ها هستند. بايد بدانيم در بسياري از وقايع علي‌رغم عدم آسيب‌هاي فيزيكي، اختلال عملكرد تسهيلات بهداشتي درماني است كه براي سيستم مشكل ساز مي‌شود.

در مقطع كنوني با توسعه تكنولوژي، افزايش شهرنشيني، كنترل نسبي بيماريهاي عفوني، كاهش مرگ و مير كودكان، تغيير ساختار سني و جمعيت و افزايش اميد به زندگي و همچنين با تاثيرپذيري از تحولات جهاني شاهد تغييرات گسترده‌اي در سبك زندگي و به تبع آن سيماي علل بيماري و مرگ و مير مردم كشور و استان هستيم. شايع‌ترين علت مرگ بعد از بيماريهاي قلبي- عروقي و همچنين بيشترين بار بيماري در كشورمان مربوط به سوانح، حوادث و بلاياي طبيعي است. به همين دليل ساختار تشكيلاتي بخشهاي مختلف نظام سلامت نياز به بازنگري خواهد داشت. اكنون توجه به جايگاه كارشناسان سوانح و حوادث ضرورتي اجتناب ناپذير دارد و راه‌اندازي مراكز مقابله با حوادث و گروه مديريت و كاهش خطر بلايا و حوادث نيز در راستاي اولويت‌هاي كنوني نظام سلامت جايگاه خاص خود را خواهد داشت.به اين دليل ضرورت دارد تا نظام سلامت به طور مداوم براي پاسخ به اين حوادث كاملا آماده باشد وبه آنها پاسخ به موقع وموثر بدهد. علاوه برآن ، تجربيات ملي وبين المللي براهميت نقش پيشگيري و كاهش خطر بلايا تاكيد ويژه دارند.

 با عنايت به مطالب فوق ، مراكز بهداشتي درماني بطور قطع داراي مناسب ترين و مرتبط ترين موقعيت براي تبلور اين امر مهم است و به منظور تحقق اين هدف واحد مديريت وكاهش خطر بلايا در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و به تبع آن درمركز بهداشت بيرجند به منظور شناخت وضعيت موجود نظام سلامت در قالب آمادگي، ارزيابي آسيب‌پذيري غير ساز‌ه‌اي و ارزيابي آسيب پذيري سازه اي در برابر حوادث طبيعي از جمله سيل و زمين لرزه و با ماموريت :" مديريت آمادگي وپاسخ به مخاطرات طبيعي وانسان ساخت وكاهش خطر ناشي از آنها در جامعه ومنابع وتسهيلات بهداشتي". تشكيل گرديد

اهداف مديريت و كاهش خطر بلايا در نظام سلامت، مشخص كردن چالشها و نقاط قوت و فرصت‌ها، راهبردهاي پيشنهادي در راستاي نيل به اهداف منشور سال 1404 و توانمندسازي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي است.

 شرح وظايف و خدمات مديريت كاهش خطر بلايا و پدافند غير عامل مركز بهداشت بيرجند

         ارزيابي خطر بلايا در ابعاد سازه اي، غيرسازه اي و عملكردي در واحدهاي بهداشتي ((SARA

         تدوين و اجراي برنامه آمادگي در برابر بلايا در نظام بهداشتي ((EOP

         ثبت نظام داده هاي مراقبت بلايا ((DSS

         آموزش خانوارها در برابر بلايا ((DART

         كاهش آسيب پذيري سازه اي و غير سازه اي در واحدهاي بهداشتي ((SNS

         تمرين و مانورهاي توانمندسازي كاركنان بهداشتي در برابر بلايا

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/23
تعداد بازدید:
1671
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal