مركز گذري سلامت
 

مركزگذري سلامت (DIC)

سال تاسيس : 1385 متشكل از دو بخش مركز گذري سلامت DIC + درمان نگهدارنده با منادون (MMT)

-    گروه هدف: معتاداني كه قادر و حاضر بهترك دائم نيستند و به دليل رفتارهاي پرخطري كه از خود بروز مي دهند به منظور كنترل اسيب هاي آنان به جامعه و ساير افراد و در راستاي ترغيب آنها براي درمان تاسيس و اداره مي گردد.

-        خدمات كاهش آسيب (DIC) :

1- برقرار ارتباط درماني با مصرف كنندگان مواد مخدر و روانگردانها

2- آموزش، اطلاع رساني و مشاوره با افراد داراي رفتار پرخطر

3- آموزش اطلاع رساني و آگاه سازي آحاد جامعه و كاركنان مشاغل مرتبط با افراد مصرف كننده مواد مخدر و روانگردانها

4- مشاوره و نمونه گيري جهت انجام آزمايش HIV و ساير عفونت هاي منتقله از طريق تزريق و رفتار جنسي محافظت شده تحت ضوابط بهداشتي و ارجاع ب ماركز بالاتر

5- در دسترس قراردادن سرنگ، سرسوزن و وسايل تزريقي استريل

6- توزيع مواد ضدعفوني كننده و ارائه خدمات بهداشتي اوليه شامل پانسمان و ...

7- ارائه آموزشهاي مربوط به رفتار جنسي سالم، تشويق به استفاده از كاندوم، توزيع كاندوم و ...

8- افزايش دسترسي به مصرف كنندگان سخت دسترس با تشكيل تيم هاي سياري

9- تشكيل گروههاي هميار براي آموزش و اجراي برنامه هاي كاهش آسيب

10- ارائه خدمات اوليه حمايتي شامل: تغذيه ، پوشاك و استحمام

11- ارجاع به مراكز مجاز درمان اعتياد در مواردي كه تمايل به درمان وجود دارد

12- ارجاع به مراكز بهداشتي درماني و بيمارستانها در مواردي كه نياز به مداخلات پزشكي وجود دارد

-        خدمات بخش MMT:

معتادين تزريقي پس از شناسايي و جذب در بخش DIC بعد از 3-2 ماه مشاوره و مراجعه به بخش MMT منتقل شده و با توجه به شرايط تحت نظر پزشك مسئول فني برنامه دوز سربت متادون مشخص خواهد شد و مدت استقرار طبق دستور العمل 6 ماه تعريف شده كه پس از آن به مراكز دولتي معرفي خواهند شد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/30
تعداد بازدید:
1237
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal