معرفي پرسنل واحد گسترش شبكه
 سوابق  گسترش
سمت :مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
نام و نام خانوادگی : محمد علی زنگویی

زنگویی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک : ma.zangoee@bums.ac.ir
تلفن مستقیم : 32445671-056    ,    05631632820     

تلفن داخلی: 2820

فاکس :32445675 -056
سمت : کارشناس گسترش
نام و نام خانوادگی : موسی عباسپور


مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اموزش بهداشت
پست الکترونیک : @bums.ac.ir
تلفن مستقیم : 05631632826     

تلفن داخلی: 2826

فاکس :32445675 -056

سمت : کارشناس طرح تحول

نام و نام خانوادگی : عذارالسادات حسینی

حسینی

مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک : o.hossaini94@bums.ac.ir
تلفن مستقیم : 31632822-056

تلفن داخلی: 2822

فاکس : 32445675-056

سمت :کارشناس پزشک خانواده

نام ونام خانوادگی : اکرم حدادی  

حدادی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی  
پست الکترونیک : a.hadahei@bums.ac.ir
تلفن مستقیم : 31632824-056

تلفن داخلی: 2824

فاکس : 32445675-056

سمت :کارشناس آمار

نام و نام خانوادگی : فاطمه خزاعی 

خزاعی

مدرک تحصیلی : کارشناس آمار
پست الکترونیک : f.khazaei@bums.ac.ir
تلفن مستقیم  : 31632823-056

تلفن داخلی : 2823

فاکس :32445675-056

سمت : کارشناس تجهیزات پزشکی و مشارکتهای مردمی

 نام و نام خانوادگی : مریم رخشانی فرد

رخشانی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
پست الکترونیک : ma.rakhshani@bums.ac.ir
تلفن مستقیم : 31632821-056

تلفن داخلی : 2821

فاکس :  32445675-056
سمت :کارشناس ارزیابی عملکرد
نام و نام خانوادگی : فاطمه شفیعی


مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط
پست الکترونیک f.shafiey@bums.ac.ir
تلفن مستقیم  05631632828     

تلفن داخلی: 2828

فاکس :32445675 -056
سمت :کارشناس نیروی انسانی
نام و نام خانوادگی : سمیه زنگویی مطلق


مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
پست الکترونیک : @bums.ac.ir
تلفن مستقیم  05631632829     

تلفن داخلی: 2829

فاکس :32445675 -056
سمت : کارشناس سامانه سیب
نام و نام خانوادگی :حکیمه جلیلی 

جلیلی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک : h.jalili@bums.ac.ir
تلفن مستقیم :  31632825-056

تلفن داخلی 2825

فاکس : 32445675-056

معرفی واحد

              نظارت بر مراکز بهداشتی-درمانی شهری و روستایی

Ø      جلب مشارکت خیرین و اجرایی نمودن اصول مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی

Ø      پیگیری امور مربوط به تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی

Ø      پیگیری امور مربوط به برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی

Ø      پیگیری امور مربوط به امار وسرشماری

Ø      پیگیری امور مربوط به داوطلب یابی در منطقه تحت نظارت

Ø      پیگیری امور مربوط به نیروی انسانی در سطح اول ودوم شبکه

Ø      پیگیری امور مربوط به بهبود استاندارد تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی و فضای فیزیکی

Ø      .بررسی وتطبیق نیروهای مورد نیازواحدها و پیشنهاداصلاح تشکیلات وچارت سازمانی

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/05
تعداد بازدید:
4977
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal