معرفي همكاران سلامت خانواده
          
سوابق اجرايي

لوگو خانواده                                            

سمت: مسئول واحدسلامت خانواده و جمعيت 

نام و نام خانوادگي: رويا كياني

كياني

مدرك: كارشناس ارشد مشاوره مامايي
ايميل : kiani@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2850

مستقيم: 05631632850 
فكس: 05632445675
   همكاران:

سمت:كارشناس برنامه سالمندان 

نام: سكينه  

مسگر

نام خانوادگي: مسگر
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي
پست الكترونيك: s.mesgar@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2853

مستقيم: 05631632853

سمت: كارشناس برنامه كودكان 

نام: فائزه سادات

فاطمي مقدم

نام خانوادگي:  فاطمي مقدم
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي
پست الكترونيك:fatemiMoghadam@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2852

مستقيم: 05631632852

سمت: كارشناس برنامه ميانسالان

نام: مريم

پارسا

نام خانوادگي: پارسا
مدرك تحصيلي: كارشناس بهداشت عمومي 
پست الكترونيك:m.parsa@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2851

مستقيم: 056316632851
 

سمت: كارشناس برنامه باروري سالم

نام: زهره

باقري

نام خانوادگي: باقري مقدم
مدرك تحصيليليسانس
پست الكترونيك:zoh_bagheri@bums.ac.ir

تلفن داخلي: 2854

مستقيم: 05631632854
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
5350
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal