معرفي مسئول كودكان

 
لوگوكودك
فائزه سادات فاطمي مقدم
 
مدرك : كارشناس بهداشت عمومي
 
سمت : كارشناس برنامه كودكان
 
پست الكترونيك : fatemiMoghadam@bums.ac.ir 
                                                                       
فاطمي مقدم  

وضعيت كودكان در هر كشور يك ارزيابي گسترده ، از وضعيت كنوني بقاي كودكان و مراقبتهاي بهداشتي مادران ، كودكان و نوزادان ارائه مي دهد. اين موضوعات در قلب پيشرفت بشري قرار داشته و مي توانند به عنوان مقياسي جهت اندازه گيري ميزان توسعه و رفاه هر كشور و همچنين مدركي گويا دال بر اولويتها و ارزشهاي موجود در هر جامعه مورد استفاده قرار گيرند. سرمايه گذاري در زمينه بهداشت كودكان و مادران تنها موضوعي مرتبط با حقوق بشر نيست، بلكه در عين حال يك تصميم اقتصادي خردمندانه و يكي از مطمئن ترين راهها جهت قرار گرفتن يك كشور در مسير دستيابي به آينده اي بهتر مي باشد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، يونيسف را موظف كرده تا با ترويج و پشتيباني ازحقوق كودكان وزنان ، زمينه ساز بروز موارد سه گانه زيرباشد:

اول آنكه كودكان ازبدو تولد از مناسبترين مراقبت ممكن برخوردار باشند ، دوم آنكه با تندرستي به مدرسه بروند و پذيراي آموزش شوند و ديگر آنكه سالهاي نوجواني را به سلامت سپري كنند.

در سالهاي گذشته ،جمهوري اسلامي ايران پيشرفت قابل ملاحظه اي در تحقق هر چه بيشتر حقوق اوليه كودكان ونوجوانان داشته است ازآن جمله دستيابي به پوشش وسيع ايمن سازي ،ريشه كني فلج اطفال ،كاهش مرگ و ميركودكان و افزايش قابل توجه ثبت نام درمدارس ابتدايي رامي توان نام برد.

اميد است با سعي و تلاش همه همكاران درزمينه نهضت جهاني براي كودكان و نوجوانان بمنظور تحقق اهداف زير در طول يك نسل سعي و تلاش نماييم تا :

- همه نوزادان باسلامت زندگي را آغاز كنند و در محيطي پرمحبت پرورش يابند تا بتوانند از نظر جسمي تندرست ،از نظر ذهني هوشيار ، از نظر عاطفي ايمن ،از نظر اجتماعي توانا و از نظر فكري پويا باشند.

- همه كودكان به آموزش پايه بطوركامل و باكيفيت مناسب دسترسي داشته باشند.

- همه نوجوانان فرصت بروز استعدادهاي فردي خود را در محيطي امن وبالنده داشته باشند و بتوانند در سرنوشت جامعه خود مشاركت كرده و به آن خدمت نمايند.

همانگونه كه در بالا ذكر گرديد تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان و كودكان بعنوان گروهاي آسيب پذير جامعه در خدمات بهداشتي جايگاه ويژه اي دارد كه با افزايش آگاهي، دانش ، مهارت و توانايي در تمام سطوح كاركنان بهداشتي مي توان عوارض بارداري ، زايمان و پس از زايمان و اختلالات بدو تولد را بموقع تشخيص و مراقبتهاي لازم را به مادران و نوزادان در معرض خطرارائه نمود. مطالعات متعدد در كشورهاي مختلف نشان داده كه با رعايت اصول اوليه مراقبت از بدو تولد و ارائه صحيح مراقبتها ميتوان موفقيت چشمگيري دركاهش مرگ و ميركودكان حاصل نمود.

در راستاي تحقق اهداف فوق در مركز بهداشت بيرجند فعاليتهايي با اهداف و راهكارهاي ذيل به مورد اجرا گذاشته شده است:

و

·         مراقبتهاي ادغام يافته كودك سالم

·         ترويج تغذيه با شير مادر

·         برنامه مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال( مانا )

·         نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه

تاریخ به روز رسانی:
1396/02/10
تعداد بازدید:
2941
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal