شرح وظايف آموزش سلامت
 
لوگو آموزش سلامت
شرح وظايف

آموزش سلامت يكي از اجزاي ارتقاي سلامت و يكي از بهترين ابزارهاي لازم براي سلامتي جامعه به حساب   مي آيد .آموزش سلامت دعوتي است عام براي بالا بردن كيفيتها و استانداردهاي زندگي و مشاركت مردم در فعاليتهاي بهداشتي به طوريكه مردم نيازهاي واقعي و اساسي خود را بشناسند و از وراي ديوار بلند ناآگاهيها و باورهاي نادرست به دشت دانش و آگاهي برسند و براي بهبود و اصلاح زندگي خويش تلاش كرده و به زندگي خود رنگي تازه بخشند.

     مسئوليتهاي اطلاعاتي

1  - جمع آوري تحليل و ارائه اطلاعات و گزارش ادواري در زمينه اطلاعات تخصصي به منظور طراحي مداخلات آموزش سلامت

   2 -        پژوهشهاي كاربردي (كيفي و كمي )در زمينه رفتارهاي مرتبط با سلامت

   3-          تهيه و توليد منابع آموزشي مورد نياز و ترويج رويكردهاي نوين آموزش سلامت به مشتريان

   4 -       تشكيل و به روز نمودن بانك اطلاعات آموزش سلامت

   5 -          ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه اطلاعات تخصصي آموزش سلامت به شركاي برنامه هاي آموزش سلامت

   6 -         پايش ، نظارت ، كنترل و ارزشيابي فعاليتها و مداخلات آموزشي در سطح مراكز

   7 -          تهيه و ارائه گزارش عملكرد به سطح ما فوق مسئوليتهاي آموزشي

   8 -        تعيين نيازهاي آموزشي سلامت جامعه از طريق طراحي برنامه نياز سنجي آموزشي با همكاري كارشناسان برنامه معاونت بهداشتي 

   9 -         نظارت بر فرايند طراحي برنامه هاي آموزش سلامت واحدها ي ستادي 

  10 -        نيازسنجي ، طراحي ، اجرا و ارزشيابي در موضوعات توانمند سازي كارشناسان آموزش سلامت و كاركنان مركز بهداشت 

  11 -        نظارت در فرايند توليد و توزيع رسانه هاي آموزش سلامت مركز بهداشت

  12 -         نظارت بر فرايند ارزشيابي مداخلات آموزشي و رسانه هاي توليدي مركز بهداشت 

  13 -  مشاركت در طراحي و اجراي بسيجهاي اطلاع رساني آموزشي

  14 -          تهيه و ارائه گزارش عملكرد به سطح مافوق  مسئوايتهاي ارتباطي

  15 -         نظارت و هدايت برنامه هاي ارتباطي و آموزشي از طريق مديريت كميته هاي همگاني 

  16 -          توسعه ارتباط برون بخشي و بازاريابي اجتماعي سلامت از طريق شناسايي ، طبقه بندي ، و جلب مشاركت افراد و گروههاي حامي سلامت همچون خيرين و واقفين ، مراكز و سازمانهاي دولتي ، غير دولتي ،خصوصي

  17 -        برنامه ريزي ، اجرا و ارزشيابي جشنواره ها و مناسبتهاي سلامت

  18 -         جذب ، سازماندهي ، و توانمدسازي رابطين سلامت اعم از سازمانها و ادارات در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع

  19 -         شناسايي ، طبقه بندي و جلب مشاركت رسانه هاي جمعي در راستاي ترويج مفاهيم سلامت در جامعه

  20 -         تهيه برنامه هاي مشاركتي در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت با رسانه هاي محلي

  21 -        بررسي نقش ، دسترسي ،استفاده و اثربخشي رسانه هاي جمعي در آموزش و ارتقاي سلات

  22 -         پايش نظارت ،كنترل و ارزشيابي فعاليتها و مداخلات آموزش سلامت

  23 -          تهيه و ارائه گزارش عملكرد به سطح مافوقمسئوليتهاي توليد

  24 -         برنامه ريزي و تامين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت

  25 -        شناسايي موسسات برتر در طراحي و چاپ و توليد رسانه

  26 -         ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت از طريق دريافت ،، آرشيو و ايجاد دسترسي به مواد آموزشي توليد شده

  27 -         هدايت و نظارت بر فرايند توليد و انتشار و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزش سلامت

  28 -         هدايت و نظارت بر پيش آزمون مواد آموزشي و تحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشي

  29 -         برنامه ريزي و تخصيص مواد آموزشي و رسانه هاي آموزش سلامت توليد شده

  30 -          اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده به متقاضيان 

  31 -         پايش نظارت كنترل و ارزشيابي فعاليتها و مداخلات آموزشي

  32 - تهيه و ارائه گزارش عملكرد به سطح ما فوق

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/03
تعداد بازدید:
3013
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal