تغذيه در طرح تحول سلامت

 لوگو تغذيه

شرح وظايف مراقبين سلامت،كارشناسان تغذيه و پزشكان

در اجراي مراقبت هاي تغذيه اي در پايگاه ها و مراكز جامع سلامت

 خدمات و مراقبت هاي تغذيه اي در طرح تحول نظام سلامت توسط مراقبين سلامت،پزشكان و كارشناسان تغذيه اجرا مي شود. از كليه اين پرسنل انتظار مي رود از شاخص ها و آمارهاي بهداشتي و تغذيه اي در سطوح ملي،استاني و منطقه تحت پوشش و برنامه هاي بهبود تغذيه جامعه در كشور آگاهي داشته باشند.همچنين لازم است وظايف هر گروه، به تفكيك د راتاق مربوطه نصب شده باشد.

وظايف و مسووليت هاي اختصاصي هر يك از اين افراد در حوزه هاي مراقبت هاي تغذيه اي به قرار زير است:

 

شرح وظايف مراقب سلامت:

·         اندازه گيري قد،وزن،دور سر و محاسبه نمايه توده بدني براي مراجعين با استفاده از ابزار و تجهيزات استاندارد

·         رسم منحني هاي رشد كودكان و نوجوانان،منحني وزن گيري مادران باردار و محاسبه نمايه توده بدني بزرگشالان 19 سال به بالا

·         غربال گري و ارزيابي الگوي تغذيه

·         تجويز مكمل هاي غذايي شامل: اسيدفوليك، مولتي ويتامين مينرال يددار،قرص و قطره آهن،قطره آ.د،مكمل 50 هزار واحدي ويتامين دي و كلسيم

·         تصميم گيري در مورد وضعيت تغذيه و ارجاع به كارشناس تغذيه،پزشك مطابق با دستورالعمل

·         آموزش تغذيه صحيح بر اساس هرم و رهنمودهاي غذايي با تاكيد بر كاهش مصرف نمك،قند و چربي

·         برآورد و درخواست به موقع مكمل ها،متون آموزشي و ديگر ابزار و ملزومات

·         تكميل فرم هاي آماري خدمات ارجاع و مراقبت هاي تغذيه اي مطابق دستورالعمل

 

شرح وظايف پزشك:

·         كنترل اندازه گيري هاي آنتروپومتريك پس از اخذ شرح حال (ابتدا اندازه گيري قد و وزن مراجعه كننده كه توسط مراقب سلامت انجام شده را كنترل و تاييد نمايد.)

·         تاييد يا ارزيابي شاخص هاي سرمي مورد نظر را انجام دهد.

·         ارجاع بيماران به كارشناس تغذيه

·         پي گيري روند مراقبت تغذيه اي بيماران ارجاع شده به كارشناس تغذيه

·         تكميل فرم آماري : فرم مراقبت تغذيه اي را مطابق دستورالعمل تكميل نمايد.

 

شرح وظايف كارشناس تغذيه:

·         انجام اندازه گيري هاي آنتروپومتريك و تكميل فرم ارزيابي تغذيه اي

·         انجام مراقبت هاي تغذيه اي بر اساس وضعيت فرد

·         تنظيم برنامه غذايي براي كليه بيماران :ديابت،پره ديابت،فشار خون بالا،ديس ليپيدمي،چاقي

·         توصيه هاي تغذيه اي به ساير بيماران

·         ارجاع به سطوح بالاتر بر اساس دستورالعمل

·         مراقبت هاي تغذيه اي در ساير مراجعات

·         ارسال بازخورد

·         اجراي برنامه هاي آموزش گروهي

·         شناسايي اولويت هاي مشكلات شايع تغذيه اي منطقه تحت پوشش

·         تدوين برنامه عملياتي

·         طراحي و اجراي مداخلات

·         همكاري هاي بين بخشي و برون بخشي

·         پايش شاخص هاي تغذيه

·         همكاري در تدوين برنامه عملياتي مركز بهداشت شهرستان

·         تكميل فرم هاي ارزيابي،پي گيري و گزارش گيري

·         ارائه گزارش هاي دوره اي

·         نظارت بر خدمات تغذيه اي مراقب سلامت

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/01/14
تعداد بازدید:
4537
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal