شرح وظايف امور دارويي
لوگو امور دارويي
 واحد امور دارويي

واحد امور دارويي يكي از بخشهاي مركز بهداشت است كه همگام با ساير بخش ها در راستاي ارتقاء سلامت جامعه تلاش مي كند. اين مركز در حال حاضر 6 مركز خدمات جامع سلامت شهري، 2  مركز خدمات جامع سلامت شهري -روستايي ، 10 مركز خدمات جامع سلامت روستايي ،22 پايگاه شهري ، 4پايگاه روستايي و 37 خانه بهداشت را تحت پوشش دارويي دارد.

 

اهداف واحد:

1-    تهيه كليه داروهاي مورد نياز تمام مراكز ، خانه هاي بهداشت و پايگاه هاي بهداشتي و واحدهاي تابعه

2-    توزيع داروهاي درخواستي مراكز در اسرع وقت

3-    توزيع داروهاي بهداشتي و تنظيم خانواده كليه مراكز و خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي

4-    نظارت مستمر و پيگيري بر داروخانه هاي مراكز و خانه هاي بهداشت

5-    بازرسي از داروخانه هاي خصوصي شهرستان به صورت دوره اي ( سه ماهه )

 

شرح وظايف واحد دارويي

 -    برآورد نياز و خريد اقلام دارويي، مصرفي ،بهداشتي و تنظيم خانواده و نگهداري در انبار دارويي

-     توزيع اقلام دارويي، بهداشتي و تنظيم خانواده به مراكز بهداشتي درماني ،پايگاه ها و خانه هاي بهداشت

-     جمع آوري و جمع بندي آمار و عملكرد واحد دارويي و ارسال به معاونت بهداشتي

-     پايش و نظارت بر فعاليت داروخانه هاي مراكز بهداشتي درماني

-     پايش و نظارت بر فعاليت دارويي خانه هاي بهداشت

-      نظارت و بررسي برانبارگرداني انباردارويي وواحدهاي تابعه

-     بررسي نسخ بيمه روستايي داروخانه هاي طرف قرارداد(داروخانه هاي خصوصي )

-     به روزرساني ليست دارويي با آخرين تغييرات قيمت هاي دارويي و ارسال به مراكز بهداشتي درماني

-   بررسي ميانگين قيمت واقلام تجويز شده دارويي توسط پزشكان

-   تهيه داروهاي واحد مبارزه با بيماريها ومركز مشاوره بيماري هاي رفتاري.... رسيدگي به آمار و تنظيم درخواست بر اساس نياز   آن واحد از معاونت بهداشتي

-   اعلام داروهاي تاريخ نزديك و مازاد انبار به مراكز بهداشتي درماني و ساير شبكه هاي تحت پوشش دانشگاه

-    نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها و بخش نامه هاي مربوطه و همينطور عملكرد بهينه كليه مراكز و پايگاهها و خانه هاي بهداشت تابعه

-   صدور درخواست ،رسيد و حواله جهت تامين تجهيزات مراكز

-    آموزش همكاران محيطي ( بهورزان ، نيروهاي انساني جديد الورود )

-   نظارت بر امور فني انبار دارويي

-   نظارت بر داروهاي طرح پزشك خانواده ( 436 قلم )

 
 

شرح وظايف :(انبار دار)

·        دريافت حواله درخواست دارو و آماده نمودن داروهاي خواسته شده به مراكز و خانه هاي بهداشت تابعه

·        درخواست دارو از شركت هاي پخش دارو

·        كنترل تاريخ مصرف دارو هاي موجود در انبار

·        تنظيم گزارش موجودي ، مصرفي و وارده داروهاي بهداشتي و مكمل هاي بارداري

·        چك كردن طبق ليست درخواست دارو سپس تحويل از شركت هاي پخش دارو

·       شمارش اقلام انبار

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/08
تعداد بازدید:
3032
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal